Nazywam się Izabela Wiśniewski i jestem absolwentką społecznej psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (2008). Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej (2009) oraz Studium Terapii Uzależnień (2011) przy Instytucie Psychologii Zdrowia, uzyskując certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień. Posiadam pierwszy stopień w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (2009). Doświadczenie w zawodzie terapeuty zdobywałam w Centrum Odwykowym na ul. Zgierskiej 18a w Warszawie (2007-2011) oraz w Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od substancji psychoaktywnych na ul. Strusia 4/8 i Begonii 10 w Warszawie (2012-2018), prowadząc terapię grupową oraz indywidualną dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz DDA. Współpracowałam także z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piasecznie prowadząc warsztaty dla rodziców młodzieży eksperymentującej z substancjami psychoaktywnymi. W prywatnej praktyce moimi klientami są osoby z różnymi trudnościami. Moją szczególną specjalizacją jednak jest terapia osób pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin (DDA/DDD).

 

 

 

 

 

KONTAKT