KONTAKT

 

W pracy z klientem używam technik wywodzących się z różnych szkół psychoterapii (najbliższe są mi nurty: humanistyczno-doświadczeniowy, behawioralno-poznawczy, psychologia analityczna), staram się pracować holistycznie. I w taki też sposób widzę człowieka - jako współdziałanie sfer: psychicznej ,fizycznej, społecznej i duchowej. Przede wszystkim jednak stawiam na nawiązanie i zbudowanie z klientem autentycznej relacji, bazującej na empatii, szacunku i zaufaniu, gdyż wierzę że dzięki temu klient będzie gotowy, aby otworzyć się i czerpać z tego co ma do zaoferowania psychoterapia.


Zapraszam do kontaktu osoby, które doświadczają takich trudności jak:

- uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, pracy, seksu itp.)

- współuzależnienie, czyli trudności będące wynikiem relacji z osobą uzależnioną

- DDA (dorosłe dziecko alkoholika)

- DDD (dorosłe dziecko z rodziny dysfunkcyjnej)

- kryzys życiowy

- żałoba

- depresja

- lęk

- traumy z przeszłości

- problemy w relacjach

- niskie poczucie własnej wartości

- brak asertywności